Over

Onze stichting

Sinds 10 november 2017 is een groep zzp’ers een actie gestart. Ze zijn hiermee begonnen op Facebook en inmiddels hebben zij Stichting ZorgRecht opgericht.De aanleiding was de onrust die ontstond bij verzekerden, die zorg krijgen van niet-gecontracteerde zorgverleners. De verzekerde werd geadviseerd te kiezen voor gecontracteerde zorgaanbieders.


In deze actie komt Stichting ZorgRecht op voor alle zzp’ers die door de ongelijkwaardige concurrentiestrijd hun cliënten en daarmee hun inkomen, dreigen te verliezen.

Meer

Stichting ZorgRecht vindt namelijk dat dit ingaat tegen de zorgkeuzevrijheid. Bovendien wordt hierdoor een complete beroepsgroep: zo’n duizenden zzp’ers weggevaagd.

Stichting ZorgRecht komt op voor duizenden zorgverleners
De Stichting ZorgRecht te Capelle ad IJssel die de belangen behartigt voor duizenden ZZP-zorgverleners en MKB bedrijven in de zorg heeft een groep Advocaten uit Amsterdam in de arm genomen om haar bij te staan in de acties tegen onder angrote verzekeraard

Our Mission and Core Values

Op 6 december 2017 heeft de verzekeraar een ultimatum gekregen om gehoor te geven aan de klachten van niet-gecontracteerde zorgverleners. de verzekeraar beantwoordde deze brief, waaruit blijkt dat de verzekeraar haar besluiten handhaaft.
Stichting Zorgrecht begint definitief Kort Geding.

De Stichting laat weten genoeg te hebben van het verstoren van eerlijke concurrentie op de zorgmarkt door organisaties met een aanmerkelijke marktmacht, zoals de zorgverzekeraars.

de verzekeraar criminaliseert ten onrechte deze hardwerkende groep zorgverleners door argumenten te gebruiken als “fraude en ondoelmatig- en onprofessioneel werken”, wat kostenverhogend zou zijn. De stichting bestrijdt dit. De Zorgverzekeraars willen alleen maar hun eigen risico dat ze deze uitgaven niet kunnen budgetteren, vermijden. Daarom drukken ze de niet-gecontracteerde zorg uit de markt.

Niet alleen zijn de belangen van deze groep professionals in het geding ook vele duizenden patiënten die door hen worden verzorgd, raken in een lastig parket als deze zorg onmogelijk wordt gemaakt. Zij zijn vaak niet in staat om uiteenlopende redenen om de vergoedingen die de zorgverzekeraar alleen nog maar aan hen wil uit betalen voor het werk van de zorgverlener, door te storen naar de zorgverlener. Alle opties die er bestaan waarmee de zorgverzekeraar de vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener overmaakt, worden door de zorgverzekeraars per 1 januari afgeschaft.