Kom op voor je recht

Stichting zorgrecht

De Stichting heeft ten doel: het behartigen van de belangen van zelfstandigen zonder personeel en van bedrijven die actief zijn in de zorgverlening in het algemeen en in de thuiszorgsector in het bijzonder.

Onderzoek

Wij doen onderzoek naar de rechtpositie in de zorg

Voorlichting

Wij geven voorlichting aan onze leden

Delen

Alle informatie over onze zorg producten is openbaar

Dit doen we

Het doen van onderzoek, het geven van voorlichting en het vertegenwoordigen van de doelgroep in en buiten rechte op momenten dat daarom wordt gevraagd;
Alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.
De Stichting is niet gericht op het maken van winst.

De reden om de Stichting op te richten is gelegen in het feit, dat door voorgenomen acties van meerdere zorgverzekeraars vele duizenden niet-gecontracteerde zorgverleners worden getroffen in hun bestaan. De Stichting ZorgRecht komt op voor de belangen van deze groep en zal in goed overleg met haar achterban stappen zetten om deze acties van de zorgverzekeraars ongedaan te maken.

Als u de activiteiten van de Stichting wilt ondersteunen, dan nodigen wij u uit om donateur te worden. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle actualiteiten middels de nieuwsbrief die wij regelmatig gaan uitbrengen.

Nieuwe ontwikkelingen staan KOMENDE DAGEN op het programma van Stichting ZorgRecht.

Voorlichting sessis
0 K
Pagina's medische kennis
0 +
Instructeurs
0 +

Bekijk onze kennisartikelen

Onze bibliotheek met kennisartikelen is vrij toegankelijk. Start nu!